Ενημέρωση / Διακηρύξεις - Προκηρύξεις / 2024.21 Τεχνικά Έργα - Τακτικός Διαγωνισμός

2024.21 Υπολειπόμενα έργα αποκατάστασης λόγω των φυσικών καταστροφών σε περιοχές της Π.Ε. Λάρισας

Τεχνικά Έργα - Τακτικός Διαγωνισμός

Ημ.νία ανάρτησης: Τετάρτη 21 Φεβρουαρίου 2024
Καταληκτική ημ.νία: Πέμπτη 14 Μαρτίου 2024 12:00 Προϋπολογισμός: 3.000.000,00 € (με ΦΠΑ)

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Αναζήτηση σε Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου, Διακηρύξεις-Προκηρύξεις, Γεωργικά Θέματα, Εξυπηρέτηση Πολιτών, Έργα