Ενημέρωση / Διακηρύξεις - Προκηρύξεις / 2024.25 Π.Π.Α Προσκλήσεις - Πρόσκληση Ενδιαφέροντος

2024.25 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΘΕΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ
ΣΤΟ «ΠΠΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ»
ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: 2.4 «Πρόληψη & διαχείριση κινδύνων»
ΜΕ ΤΙΤΛΟ «Δράσεις για την αντιμετώπιση της Κλιματικής Αλλαγής: Μελισσοκομεία»

Π.Π.Α Προσκλήσεις - Πρόσκληση Ενδιαφέροντος

Ημ.νία ανάρτησης: Παρασκευή 23 Φεβρουαρίου 2024
Καταληκτική ημ.νία: Σάββατο 31 Αυγούστου 2024 15:00 Προϋπολογισμός: 50.000,00 € (με ΦΠΑ)

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Αναζήτηση σε Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου, Διακηρύξεις-Προκηρύξεις, Γεωργικά Θέματα, Εξυπηρέτηση Πολιτών, Έργα