Ενημέρωση / Διακηρύξεις - Προκηρύξεις / 2024.31 Π.Π.Α Προσκλήσεις - Πρόσκληση Ενδιαφέροντος

2024.31 Αανακοίνωση πρόθεσης χρηματοδότησης για την υποβολή πρότασης στο «ΠΠΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ» ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: 4.5 «Οδικές υποδομές» με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ»

Π.Π.Α Προσκλήσεις - Πρόσκληση Ενδιαφέροντος

Ημ.νία ανάρτησης: Δευτέρα 04 Μαρτίου 2024
Καταληκτική ημ.νία: Δευτέρα 30 Σεπτεμβρίου 2024 14:00 Προϋπολογισμός: 120.000,00 € (με ΦΠΑ)

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Αναζήτηση σε Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου, Διακηρύξεις-Προκηρύξεις, Γεωργικά Θέματα, Εξυπηρέτηση Πολιτών, Έργα