Ενημέρωση / Διακηρύξεις - Προκηρύξεις / 2024.32 Προμήθεια Υλικών / Υπηρεσιών - Τακτικός Διαγωνισμός

2024.32 Προμήθεια χρώματος διαγράμμισης για τις ανάγκες της Π.Ε. Καρδίτσας

Προμήθεια Υλικών / Υπηρεσιών - Τακτικός Διαγωνισμός

Ημ.νία ανάρτησης: Δευτέρα 04 Μαρτίου 2024
Καταληκτική ημ.νία: Πέμπτη 21 Μαρτίου 2024 10:00 Προϋπολογισμός: 70.000,00 € (με ΦΠΑ)

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Αναζήτηση σε Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου, Διακηρύξεις-Προκηρύξεις, Γεωργικά Θέματα, Εξυπηρέτηση Πολιτών, Έργα