Ενημέρωση / Διακηρύξεις - Προκηρύξεις / 2024.35 Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών - Πρόσκληση Ενδιαφέροντος

2024.35 Η Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε.Μ.Σ. προκειμένου να προβεί στην κατάρτιση ΜΗΤΡΩΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ (εταιρειών – φυσικών προσώπων) ΟΧΗΜΑΤΩΝ Κ ΜΗΧ. ΕΡΓΟΥ για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών στην περιοχή ευθύνης της περιφέρειας Θεσσαλίας - Π.Ε Μαγνησίας & Σποράδων για το έτος 2024 ΚΑΛΕΙ ΟΣΟΥΣ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΛΟΥΝ ΑΙΤΗΣΗ σε κλειστό φάκελο. (ΑΔΑ: 6Ζ647ΛΡ-ΘΦ7).

Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών - Πρόσκληση Ενδιαφέροντος

Ημ.νία ανάρτησης: Τρίτη 12 Μαρτίου 2024
Καταληκτική ημ.νία: Τρίτη 31 Δεκεμβρίου 2024 23:00 Προϋπολογισμός: 0,00 € (με ΦΠΑ)

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Αναζήτηση σε Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου, Διακηρύξεις-Προκηρύξεις, Γεωργικά Θέματα, Εξυπηρέτηση Πολιτών, Έργα