Ενημέρωση / Διακηρύξεις - Προκηρύξεις / 2024.53 Γ.Ο.Ε.Β.Σ.Ε. Θεσσαλίας - Πρόσκληση Ενδιαφέροντος

2024.53 Αποκατάσταση λειτουργικότητας αποστραγγιστικού συλλεκτήρα στον οικισμό Ζηλευτής

Γ.Ο.Ε.Β.Σ.Ε. Θεσσαλίας - Πρόσκληση Ενδιαφέροντος

Ημ.νία ανάρτησης: Παρασκευή 22 Μαρτίου 2024
Καταληκτική ημ.νία: Πέμπτη 04 Απριλίου 2024 15:00 Προϋπολογισμός: 50.705,88 € (με ΦΠΑ)

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Αναζήτηση σε Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου, Διακηρύξεις-Προκηρύξεις, Γεωργικά Θέματα, Εξυπηρέτηση Πολιτών, Έργα