Ενημέρωση / Διακηρύξεις - Προκηρύξεις / 2024.54 Γ.Ο.Ε.Β.Σ.Ε. Θεσσαλίας - Πρόσκληση Ενδιαφέροντος

2024.54 Αποκατάσταση λειτουργικότητας αποστραγγιστικού συλλεκτήρα Τ8-ΚΑΚΑΡΑ δικαιοδοσίας ΤΟΕΒ 6ης Ζώνης Θεσσαλιώτιδος

Γ.Ο.Ε.Β.Σ.Ε. Θεσσαλίας - Πρόσκληση Ενδιαφέροντος

Ημ.νία ανάρτησης: Παρασκευή 22 Μαρτίου 2024
Καταληκτική ημ.νία: Πέμπτη 04 Απριλίου 2024 15:00 Προϋπολογισμός: 53.909,71 € (με ΦΠΑ)

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Αναζήτηση σε Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου, Διακηρύξεις-Προκηρύξεις, Γεωργικά Θέματα, Εξυπηρέτηση Πολιτών, Έργα