Ενημέρωση / Διακηρύξεις - Προκηρύξεις / 2024.115 Τεχνικά Έργα - Τακτικός Διαγωνισμός

2024.115 «Αποκατάσταση βατότητας οδού από Καστανιά έως Κρανιά», Π.Ε. Τρικάλων, Α/Α ΕΣΗΔΗΣ: 207856

Τεχνικά Έργα - Τακτικός Διαγωνισμός

Ημ.νία ανάρτησης: Παρασκευή 31 Μαΐου 2024
Καταληκτική ημ.νία: Τρίτη 18 Ιουνίου 2024 10:00 Προϋπολογισμός: 409.857,00 € (με ΦΠΑ)

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Αναζήτηση σε Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου, Διακηρύξεις-Προκηρύξεις, Γεωργικά Θέματα, Εξυπηρέτηση Πολιτών, Έργα