Ενημέρωση / Διακηρύξεις - Προκηρύξεις / 2024.119 Πρόσληψη Προσωπικού - Πρόσκληση Ενδιαφέροντος

2024.119 Ανακοίνωση Πρόσληψης 26 εργατοτεχνιτών Δακοκτονίας με Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου για το Πρόγραμμα Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς έτους 2024

Πρόσληψη Προσωπικού - Πρόσκληση Ενδιαφέροντος

Ημ.νία ανάρτησης: Πέμπτη 06 Ιουνίου 2024
Καταληκτική ημ.νία: Δευτέρα 17 Ιουνίου 2024 14:00 Προϋπολογισμός: 0,00 € (με ΦΠΑ)

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Αναζήτηση σε Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου, Διακηρύξεις-Προκηρύξεις, Γεωργικά Θέματα, Εξυπηρέτηση Πολιτών, Έργα