Πίνακας Ελέγχου

Υψηλή Αντίθεση
Διαβάθμιση Γκρι
Μέγεθος Γραμμάτων
Γραμματοσειρά Δυσλεκτικών
Εφημερίδα της Υπηρεσίας / Διαβούλευση Μ.Π.Ε. / ΜΠΕ Αιολικός Σταθμός θέση Μαυροβούνι -Κατάλυμα - Μεσοβούνι Δ. Κιλελέρ

ΜΠΕ Αιολικός Σταθμός θέση Μαυροβούνι -Κατάλυμα - Μεσοβούνι Δ. Κιλελέρ

Πέμπτη 18 Νοεμβρίου 2021
Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του Αιολικού σταθμού ηλεκτρικής ενέργειας συνολικής ισχύος 39,2 MW στη θέση “Μαυροβούνι – Κατάλυμμα – Κάστρον - Μεσοβούνι” στις Δ.Ε. Κιλελέρ και Δ.Ε. Νίκαιας και υποσταθμός ανύψωσης τάσης στη Δ.Ε. Νίκαιας του Δ. Κιλελέρ, της Π.Ε. Λάρισας, της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

Προς ενημέρωση του ενδιαφερόμενου κοινού, ο φάκελος της ανωτέρω μελέτης βρίσκεται αναρτημένος στο Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας (https://eprm.ypen.gr) με ΠΕΤ: 2110645625

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Αναζήτηση σε Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου, Διακηρύξεις-Προκηρύξεις, Γεωργικά Θέματα, Εξυπηρέτηση Πολιτών, Έργα