Πίνακας Ελέγχου

Υψηλή Αντίθεση
Διαβάθμιση Γκρι
Μέγεθος Γραμμάτων
Γραμματοσειρά Δυσλεκτικών
Εφημερίδα της Υπηρεσίας / Διαβούλευση Μ.Π.Ε. / ΜΠΕ θερμοηλεκτρικού σταθμού «ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΛΑΡΙΣΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.», ΒΙ.ΠΕ. Λάρισας

ΜΠΕ θερμοηλεκτρικού σταθμού «ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΛΑΡΙΣΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.», ΒΙ.ΠΕ. Λάρισας

Δευτέρα 22 Νοεμβρίου 2021
Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων θερμοηλεκτρικού σταθμού Λάρισας, μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας συνδυασμένου κύκλου, ισχύος 900MW με χρήση καυσίμου φυσικό αέριο, της εταιρίας «ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΛΑΡΙΣΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.» στη Βιομηχανική Περιοχή (ΒΙ.ΠΕ.) Λάρισας, Ν. Λάρισας.

Προς ενημέρωση του ενδιαφερόμενου κοινού, ο φάκελος της ανωτέρω μελέτης βρίσκεται αναρτημένος στο Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας (https://eprm.ypen.gr) με ΠΕΤ: 2107592111

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Αναζήτηση σε Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου, Διακηρύξεις-Προκηρύξεις, Γεωργικά Θέματα, Εξυπηρέτηση Πολιτών, Έργα