Πίνακας Ελέγχου

Υψηλή Αντίθεση
Διαβάθμιση Γκρι
Μέγεθος Γραμμάτων
Γραμματοσειρά Δυσλεκτικών
Εφημερίδα της Υπηρεσίας / Διαβούλευση Μ.Π.Ε. / ΜΠΕ για επέκταση τυροκομείου και κατασκευή νέας μονάδας επεξεργασίας υγρών αποβλήτων, της ΑΣΤΕΡΙΟΣ Ι. ΓΚΑΛΜΠΟΓΚΙΝΗΣ, Δ. Λαρισαίων

ΜΠΕ για επέκταση τυροκομείου και κατασκευή νέας μονάδας επεξεργασίας υγρών αποβλήτων, της ΑΣΤΕΡΙΟΣ Ι. ΓΚΑΛΜΠΟΓΚΙΝΗΣ, Δ. Λαρισαίων

Δευτέρα 22 Νοεμβρίου 2021
Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για τη δραστηριότητα «Κτιριακή και μηχανολογική επέκταση τυροκομείου και κατασκευή νέας μονάδας επεξεργασίας υγρών αποβλήτων», φερόμενης ιδιοκτησίας της «ΑΣΤΕΡΙΟΣ Ι. ΓΚΑΛΜΠΟΓΚΙΝΗΣ», που βρίσκεται στη θέση «ΑΜΜΟΥΔΙΕΣ», στη Δ.Κ. Φαλάνης, Δ.Ε. Γιάννουλης, στον Δήμο Λαρισαίων, στην ΠΕ Λάρισας, στην Περιφέρεια Θεσσαλίας.

Προς ενημέρωση του ενδιαφερόμενου κοινού, ο φάκελος της ανωτέρω μελέτης βρίσκεται αναρτημένος στο Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας (https://eprm.ypen.gr) με ΠΕΤ: 2105541524.

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Αναζήτηση σε Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου, Διακηρύξεις-Προκηρύξεις, Γεωργικά Θέματα, Εξυπηρέτηση Πολιτών, Έργα