Πίνακας Ελέγχου

Υψηλή Αντίθεση
Διαβάθμιση Γκρι
Μέγεθος Γραμμάτων
Γραμματοσειρά Δυσλεκτικών
Εφημερίδα της Υπηρεσίας / Διαβούλευση Μ.Π.Ε. / ΜΠΕ για Φ/Β σταθμό θέση ΜΙΚΡΟΘΗΒΕΣ-ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ 5, Δ. Βόλου και Ρήγα Φεραίου.

ΜΠΕ για Φ/Β σταθμό θέση ΜΙΚΡΟΘΗΒΕΣ-ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ 5, Δ. Βόλου και Ρήγα Φεραίου.

Πέμπτη 25 Νοεμβρίου 2021
Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων ΜΠΕ του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΦΣΠΗΕ), ΙΣΧΥΟΣ 27,998 MW, ΣΤΗ ΘΕΣΗ ‘ΜΙΚΡΟΘΗΒΕΣ-ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ 5’», φερόμενης ιδιοκτησίας της ‘POWER VENTURES 6 ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ’, ΔΗΜΩΝ ΒΟΛΟΥ και ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ, Π.Ε. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ.

Προς ενημέρωση του ενδιαφερόμενου κοινού, ο φάκελος της ανωτέρω μελέτης βρίσκεται αναρτημένος στο Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας (https://eprm.ypen.gr) με ΠΕΤ: 2108594926

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Αναζήτηση σε Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου, Διακηρύξεις-Προκηρύξεις, Γεωργικά Θέματα, Εξυπηρέτηση Πολιτών, Έργα