Πίνακας Ελέγχου

Υψηλή Αντίθεση
Διαβάθμιση Γκρι
Μέγεθος Γραμμάτων
Γραμματοσειρά Δυσλεκτικών
Εφημερίδα της Υπηρεσίας / Διαβούλευση Μ.Π.Ε. / ΜΠΕ ΦΒ ΣΤΑΘΜΟΣ θέση ΑΛΧΑΝΙ, με ονομασία ΘΕΤΙΔΙΟ 1 & ΘΕΤΙΔΙΟ 2,του Δήμου Φαρσάλων.

ΜΠΕ ΦΒ ΣΤΑΘΜΟΣ θέση ΑΛΧΑΝΙ, με ονομασία ΘΕΤΙΔΙΟ 1 & ΘΕΤΙΔΙΟ 2,του Δήμου Φαρσάλων.

Παρασκευή 26 Νοεμβρίου 2021
Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την έκδοση ΑΕΠΟ κατασκευής και λειτουργίας Φωτοβολταϊκού Σταθμού, ισχύος 279,20 MW, στη θέση «ΑΛΧΑΝΙ», με ονομασία «ΘΕΤΙΔΙΟ 1 & ΘΕΤΙΔΙΟ 2», του οικισμού Θετιδίου της Τ.Κ. Σκοτούσσης, Δ.Ε. Πολυδάμαντα του Δήμου Φαρσάλων, Π.Ε. Λάρισας, Περιφέρειας Θεσσαλίας.

Προς ενημέρωση του ενδιαφερόμενου κοινού, ο φάκελος της ανωτέρω μελέτης βρίσκεται αναρτημένος στο Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας (https://eprm.ypen.gr) με ΠΕΤ: 2107587525

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Αναζήτηση σε Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου, Διακηρύξεις-Προκηρύξεις, Γεωργικά Θέματα, Εξυπηρέτηση Πολιτών, Έργα