Πίνακας Ελέγχου

Υψηλή Αντίθεση
Διαβάθμιση Γκρι
Μέγεθος Γραμμάτων
Γραμματοσειρά Δυσλεκτικών
Εφημερίδα της Υπηρεσίας / Διαβούλευση Μ.Π.Ε. / MΠΕ Φ/Β Σταθμός, θέσεις Κιλελέρ 3,4,8,9,10,11,12,17,19 Δ. Κιλελέρ.

MΠΕ Φ/Β Σταθμός, θέσεις Κιλελέρ 3,4,8,9,10,11,12,17,19 Δ. Κιλελέρ.

Δευτέρα 29 Νοεμβρίου 2021
Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την εγκατάσταση Φ/Β σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 76,968MW στις θέσεις ?Κιλελέρ 3,4,8,9,10,11,12,17,19 ? της Δ.Ε. Νίκαιας & Κραννώνος, του Δ. Κιλελέρ, της Π.Ε. Λάρισας, στην Περιφέρεια Θεσσαλίας.

Προς ενημέρωση του ενδιαφερόμενου κοινού, ο φάκελος της ανωτέρω μελέτης βρίσκεται αναρτημένος στο Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας (https://eprm.ypen.gr) με ΠΕΤ: 2107584324

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Αναζήτηση σε Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου, Διακηρύξεις-Προκηρύξεις, Γεωργικά Θέματα, Εξυπηρέτηση Πολιτών, Έργα