Πίνακας Ελέγχου

Υψηλή Αντίθεση
Διαβάθμιση Γκρι
Μέγεθος Γραμμάτων
Γραμματοσειρά Δυσλεκτικών
Εφημερίδα της Υπηρεσίας / Διαβούλευση Μ.Π.Ε. / ΦΒ σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, θέση Υπέρεια 1, Δ.Φαρσάλων

ΦΒ σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, θέση Υπέρεια 1, Δ.Φαρσάλων

Πέμπτη 02 Δεκεμβρίου 2021
Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την εγκατάσταση Φ/Β σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 49,945MW στις θέσεις  ?Υπέρεια 1 ? της Δ.Ε. Ενιππέα, του Δ. Φαρσάλων, της Π.Ε Λάρισας, στην Περιφέρεια Θεσσαλίας.

Προς ενημέρωση του ενδιαφερόμενου κοινού, ο φάκελος της ανωτέρω μελέτης βρίσκεται αναρτημένος στο Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας (https://eprm.ypen.gr) με ΠΕΤ: 2108602323

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Αναζήτηση σε Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου, Διακηρύξεις-Προκηρύξεις, Γεωργικά Θέματα, Εξυπηρέτηση Πολιτών, Έργα