Πίνακας Ελέγχου

Υψηλή Αντίθεση
Διαβάθμιση Γκρι
Μέγεθος Γραμμάτων
Γραμματοσειρά Δυσλεκτικών
Εφημερίδα της Υπηρεσίας / Διαβούλευση Μ.Π.Ε. / ΜΠΕ 2 ΦΒ θέσεις ΑΠΛΑ & ΔΑΜΑΣΙ 1, Δ.Τυρνάβου

ΜΠΕ 2 ΦΒ θέσεις ΑΠΛΑ & ΔΑΜΑΣΙ 1, Δ.Τυρνάβου

Δευτέρα 19 Σεπτεμβρίου 2022
Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την κατασκευή και λειτουργία δύο (2) Φωτοβολταϊκών Σταθμών Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας ΦΣΠΗΕ και νέου δασικού δρόμου, φερόμενης ιδιοκτησίας της ‘GREEN REPOWER PHOTOVOLTAIC ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.’, με ονομασίες «ΤΥΡΝΑΒΟΣ» στη θέση ‘ΑΠΛΑ’, ισχύος 53,00 MW και «ΔΑΜΑΣΙ 1» στη θέση ‘ΤΡΥΠΑ’, ισχύος 45,00 MW, στην Δ.Ε. Τυρνάβου, του Δήμου Τυρνάβου, της Π.Ε. Λάρισας, στην Περιφέρεια Θεσσαλίας.

Προς ενημέρωση του ενδιαφερόμενου κοινού, ο φάκελος της ανωτέρω μελέτης βρίσκεται αναρτημένος στο Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας (https://eprm.ypen.gr) με ΠΕΤ: 2204751727

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Αναζήτηση σε Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου, Διακηρύξεις-Προκηρύξεις, Γεωργικά Θέματα, Εξυπηρέτηση Πολιτών, Έργα