Πίνακας Ελέγχου

Υψηλή Αντίθεση
Διαβάθμιση Γκρι
Μέγεθος Γραμμάτων
Γραμματοσειρά Δυσλεκτικών
Εφημερίδα της Υπηρεσίας / Διαβούλευση Μ.Π.Ε. / ΜΠΕ κατασκευή και λειτουργεία συγκροτήματος επτά (7) ΑΣΠΗΕ στη θέση ΑΥΓΟ στο Δήμο Πύλης - Αργιθέας των Π.Ε. Τρικάλων - Καρδίτσα της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

ΜΠΕ κατασκευή και λειτουργεία συγκροτήματος επτά (7) ΑΣΠΗΕ στη θέση ΑΥΓΟ στο Δήμο Πύλης - Αργιθέας των Π.Ε. Τρικάλων - Καρδίτσα της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

Τρίτη 27 Σεπτεμβρίου 2022
Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου: : «Κατασκευή και λειτουργία συγκροτήματος επτά (7) Αιολικών Σταθμών Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) στη θέση «ΑΥΓΟ» Δ.Ε Πινδέων ισχύος 52 MW, στη θέση «ΚΟΡΥΦΗ ΚΑΡΑΤΖΙΟΥΝΗ» Δ.Ε Πινδέων ισχύος 29,4 MW, στη θέση «ΚΟΡΥΦΗ ΚΑΥΚΙΑ» Δ.Ε Πινδέων ισχύος 28 MW, στη θέση «ΨΗΛΑ ΔΕΝΤΡΑ» Δ.Ε Πινδέων ισχύος 42 MW, στη θέση «ΚΕΡΑΣΟΥΛΕΣ-ΝΤΑΛΑΜΗΤΡΟΥ» Δ.Ε Πινδέων ισχύος 33,6 MW, στη θέση «ΚΟΡΥΦΗ ΚΑΥΚΙΑ» Δ.Ε Πινδέων -Αργιθέας ισχύος 29,4 MW, στη θέση «ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΝ» Δ.Ε. Πινδέων - Αργιθέας ισχύος 25,2MW, και των συνοδών τους έργων που χωροθετούνται στο Δήμο Πύλης - Αργιθέας των Π.Ε.Τρίκαλων - Καρδίτσας της Περιφέρειας Θεσσαλίας».

Προς ενημέρωση του ενδιαφερόμενου κοινού, ο φάκελος της ανωτέρω μελέτης βρίσκεται αναρτημένος στο Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας (https://eprm.ypen.gr) με ΠΕΤ: 2203736919

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Αναζήτηση σε Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου, Διακηρύξεις-Προκηρύξεις, Γεωργικά Θέματα, Εξυπηρέτηση Πολιτών, Έργα