Πίνακας Ελέγχου

Υψηλή Αντίθεση
Διαβάθμιση Γκρι
Μέγεθος Γραμμάτων
Γραμματοσειρά Δυσλεκτικών
Ενημέρωση / Ανακοινώσεις / 2η Ανακοίνωση Πρόσληψης Προσωπικού με Σύμβαση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου Σύμφωνα με τo Άρθρο 36 του Ν.4765/2021

2η Ανακοίνωση Πρόσληψης Προσωπικού με Σύμβαση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου Σύμφωνα με τo Άρθρο 36 του Ν.4765/2021

Τρίτη 30 Αυγούστου 2022
Ανακοινώνεται η άμεση πρόσληψη είκοσι επτά ατόμων (27) με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου
ορισμένου χρόνου διάρκειας έως οκτώ (8) μηνών από 12-9-2022, για την αντιμετώπιση των αυξημένων,
έκτακτων και επειγουσών αναγκών καθώς και τη διαχείριση των συνεπειών που προέκυψαν από έντονα
καιρικά φαινόμενα (ισχυρές βροχοπτώσεις, πλημμύρες), στον Δήμο Τεμπών της Περιφερειακής Ενότητας
Λάρισας της Περιφέρειας Θεσσαλίας, στις 11 και 12-1-2022, αλλά και γενικότερα ολόκληρου του Νομού
Λάρισας καθώς υπάρχουν ενεργές παρατάσεις κηρύξεων περιοχών του Νομού Λάρισας σε κατάσταση
έκτακτης ανάγκης.

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Αναζήτηση σε Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου, Διακηρύξεις-Προκηρύξεις, Γεωργικά Θέματα, Εξυπηρέτηση Πολιτών, Έργα