Πίνακας Ελέγχου

Υψηλή Αντίθεση
Διαβάθμιση Γκρι
Μέγεθος Γραμμάτων
Γραμματοσειρά Δυσλεκτικών
Ενημέρωση / Ανακοινώσεις / Κοινοποίηση ανανέωση άδειας διανομής εμφιαλωμένου υγραερίου με αποθηκευτικό χώρο

Κοινοποίηση ανανέωση άδειας διανομής εμφιαλωμένου υγραερίου με αποθηκευτικό χώρο

Πέμπτη 01 Σεπτεμβρίου 2022
Κοινοποίηση ανανέωση άδειας διανομής εμφιαλωμένου υγραερίου με αποθηκευτικό χώρο,

με την υπ΄ αριθμό πρωτ. 1842/01-09-2022 Απόφαση της Υπηρεσίας μας, η οποία καταχωρήθηκε στο Μητρώο Αδειών με αριθμό μητρώου: Φ.50.Y.104 και αναρτήθηκε στο «Πρόγραμμα Διαύγεια» με ΑΔΑ: 6Σ897ΛΡ-ΨΩΓ για την εταιρεία SAIMIR OSMENI στο         7o ΧΛΜ ΛΑΡΙΣΑΣ – ΣΥΚΟΥΡΙΟΥ, ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΕΛΕΡ

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Αναζήτηση σε Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου, Διακηρύξεις-Προκηρύξεις, Γεωργικά Θέματα, Εξυπηρέτηση Πολιτών, Έργα