Ενημέρωση / Ανακοινώσεις / Ανακοίνωση προγράμματος εξετάσεων Τεχνικών Επαγγελμάτων στην Περιφέρεια Θεσσαλίας

Ανακοίνωση προγράμματος εξετάσεων Τεχνικών Επαγγελμάτων στην Περιφέρεια Θεσσαλίας

Πέμπτη 01 Σεπτεμβρίου 2022
Από το ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ &   ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ της  Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Περιφέρειας Θεσσαλίας ανακοινώνεται ότι:

 

·         Την  07η    Σεπτεμβρίου      2022 ημέρα  Τετάρτη   και ώρα 15:00  μ.μ,

α) Στις εγκαταστάσεις του Κέντρου Επαγγελματικής Κατάρτισης της Περιφέρειας Θεσσαλίας (Καρδίτσης 2 & Ηρώων Πολυτεχνείου) στην Λάρισα και εν συνεχεία, 

 

·         Την  08η  & 09η  Σεπτεμβρίου   2022  ημέρα  Πέμπτη &  Παρασκευή      και ώρα 15:00 μ.μ, αντίστοιχα,

 

β)  στα εργαστήρια του    2ο Ε.Κ (πρώην 2ο Σ.Ε.Κ ) Ν. Ιωνίας  Τέρμα Παναγούλη  -Βόλος

 

θα πραγματοποιηθούν  οι εξετάσεις θεωρητικού –πρακτικού   μέρους αντίστοιχα  δυνάμει της ΚΥΑ 4260/Β/06-12-2017   σε συνέχεια του Κανονισμού  2015/2067 Ε.Ε για την απόκτηση επαγγελματικών αδειών της δραστηριότητας: Τεχνικών Ψυκτικών Εγκαταστάσεων   (Αρχιτεχνιτών-Εργοδηγών-Πιστοποιητικών Ι & ΙΙ),

 

Τηρουμένων όλων των απαραίτητων μέτρων υγιεινής & ασφάλειας και κατ΄εφαρμογή των κείμενων οδηγιών   εν όψει Προγραμματισμένων Εξετάσεων Τεχνικών Επαγγελμάτων στην Περιφέρεια Θεσσαλίας επισημαίνεται ότι:

Σε κάθε εξεταστική περίοδο θα εξετάζονται  μέχρι Τέσσερις  (4) υποψήφιοι, ανά προβλεπόμενη, από την νομοθεσία, εξέταση αυτή της 1 ½ ώρας, ως κάτωθι, οι οποίοι  θα  ενημερωθούν επιπλέον και τηλεφωνικά για τον ακριβή χρόνο εξέτασης αλλά και της λήψης οδηγιών για την ασφαλή έκβαση των εξετάσεων  από το ως άνω Τμήμα Διενέργειας Εξετάσεων:

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Αναζήτηση σε Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου, Διακηρύξεις-Προκηρύξεις, Γεωργικά Θέματα, Εξυπηρέτηση Πολιτών, Έργα