Ενημέρωση / Ανακοινώσεις / 1η Τροποποίηση της Πράξης «ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ ΣΟΦΑΔΩΝ» με Κωδικό ΟΠΣ 5168844 στο «ΠΠΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2021-2025»

1η Τροποποίηση της Πράξης «ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ ΣΟΦΑΔΩΝ» με Κωδικό ΟΠΣ 5168844 στο «ΠΠΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2021-2025»

Τετάρτη 23 Νοεμβρίου 2022
1η Τροποποίηση της Πράξης «ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ ΣΟΦΑΔΩΝ» με Κωδικό ΟΠΣ 5168844 στο «ΠΠΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2021-2025»

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Αναζήτηση σε Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου, Διακηρύξεις-Προκηρύξεις, Γεωργικά Θέματα, Εξυπηρέτηση Πολιτών, Έργα