Πίνακας Ελέγχου

Υψηλή Αντίθεση
Διαβάθμιση Γκρι
Μέγεθος Γραμμάτων
Γραμματοσειρά Δυσλεκτικών
Ενημέρωση / Ανακοινώσεις / Ανακοίνωση προγράμματος εξετάσεων Τεχνικών Επαγγελμάτων στην Περιφέρεια Θεσσαλίας 26η 27η & 28η Ιανουαρίου

Ανακοίνωση προγράμματος εξετάσεων Τεχνικών Επαγγελμάτων στην Περιφέρεια Θεσσαλίας 26η 27η & 28η Ιανουαρίου

Τετάρτη 18 Ιανουαρίου 2023
Από το ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ  ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ &  ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ της  Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Περιφέρειας Θεσσαλίας ανακοινώνεται ότι:

 

Την 26η   Ιανουαρίου   2023  ημέρα Πέμπτη  και ώρα 15:00 μ.μ           

 

·          Α) Στις εγκαταστάσεις του Κέντρου Επαγγελματικής Κατάρτισης της Περιφέρειας Θεσσαλίας (Καρδίτσης 2 & Ηρώων Πολυτεχνείου) θα πραγματοποιηθούν  εξετάσεις ( Θεωρητικού   Μέρους)  και εν συνεχεία ,

 

Την  27η & 28η  Ιανουαρίου         2023   ημέρα  Παρασκευή & Σάββατο αντίστοιχα    και ώρα 15:00μ.μ

 

·          Β) Στις εγκαταστάσεις της εταιρείας PVG  Hellas  που εδρεύει στον  Πλατύκαμπο  Λάρισας (παράδρομος νέας Ε.Ο. Λαρίσης-Αθηνών) Τ.Κ.: 41500 θ α πραγματοποιηθούν  οι εξετάσεις  πρακτικού  μέρους   

 

για την απόκτηση επαγγελματικών αδειών  της τεχνικής  δραστηριότητας Τεχνικών Μηχανικών Εγκαταστάσεων (Αρχιτεχνιτών

Εργοδηγών  2ης -3ης & 4ης  Ειδικότητας)  

 

Τηρουμένων όλων των απαραίτητων μέτρων υγιεινής & ασφάλειας  και κατ΄εφαρμογή των κείμενων οδηγιών,   εν όψει Προγραμματισμένων Εξετάσεων Τεχνικών Επαγγελμάτων στην Περιφέρεια Θεσσαλίας επισημαίνεται :

Ότι σε κάθε εξεταστική περίοδο θα συμμετέχουν έως  Τρείς   (3) υποψήφιοι ως κάτωθι, ανά προβλεπόμενη, από την νομοθεσία, εξέταση, αυτή της 1 ½ ώρας, οι οποίοι  θα  ενημερωθούν επιπλέον και τηλεφωνικά για τον ακριβή χρόνο εξέτασης αλλά και της λήψης οδηγιών για την ασφαλή έκβαση των εξετάσεων  από το ως άνω Τμήμα Διενέργειας Εξετάσεων:

Σημαντικές Ανακοινώσεις

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Αναζήτηση σε Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου, Διακηρύξεις-Προκηρύξεις, Γεωργικά Θέματα, Εξυπηρέτηση Πολιτών, Έργα