Ενημέρωση / Ανακοινώσεις / Ανακοίνωση προγράμματος εξετάσεων Τεχνικών Επαγγελμάτων στην Περιφέρεια Θεσσαλίας την 28η Μαρτίου

Ανακοίνωση προγράμματος εξετάσεων Τεχνικών Επαγγελμάτων στην Περιφέρεια Θεσσαλίας την 28η Μαρτίου

Τρίτη 21 Μαρτίου 2023
Από το ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ  ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ &  ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ της  Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Περιφέρειας Θεσσαλίας ανακοινώνεται ότι:

Την  28η του μηνός Μαρτίου    2023   ημέρα    Τρίτη     και ώρα από 12:00  μ.μ  έως 19:00 μ.μ    στις εγκαταστάσεις: 

α)  της 110 Πτέρυγας Μάχης επί της Οδού Τέρμα Αγιάς στην Λάρισα 

 θα πραγματοποιηθούν  οι εξετάσεις πρακτικού μέρους  για την απόκτηση  επαγγελματικών αδειών της δραστηριότητας: Χειριστών Μηχανημάτων Έργου  4ης   Ειδικότητας Α & Β’  Ομάδας  στο κάτωθι  μηχάνημα   έργου:

4.5 Τα οχήματα ? μηχανήματα φορτοεκφόρτωσης και γενικής εξυπηρέτησης αεροσκαφών, με ή χωρίς ανυψωμένο δάπεδο, παντός τύπου και συστήματος λειτουργίας τύπου FMG, ΧΑΪ?ΛΟΤΕΡ και λοιπών τύπων

Τηρώντας όλα τα απαραίτητα μέτρα υγιεινής & ασφάλειας  και κατ ΄εφαρμογή των κείμενων οδηγιών,   εν όψει Προγραμματισμένων Εξετάσεων Τεχνικών Επαγγελμάτων στην Περιφέρεια Θεσσαλίας:

Σε κάθε εξεταστική περίοδο θα συμμετέχουν έως Οχτώ  (8 ) υποψήφιοι ως κάτωθι, ανά προβλεπόμενη, από την νομοθεσία, εξέταση, αυτή της  ½  ώρας, οι οποίοι  θα  ενημερωθούν επιπλέον και τηλεφωνικά ως κάτωθι  για τον ακριβή χρόνο εξέτασης αλλά και της λήψης οδηγιών για την ασφαλή έκβαση των εξετάσεων  από το ως άνω Τμήμα Διενέργειας Εξετάσεων:

Σημαντικές Ανακοινώσεις

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Αναζήτηση σε Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου, Διακηρύξεις-Προκηρύξεις, Γεωργικά Θέματα, Εξυπηρέτηση Πολιτών, Έργα