Ενημέρωση / Ανακοινώσεις / Πρόσκληση για υποβολή έργων Φυσικών Καταστροφών

Πρόσκληση για υποβολή έργων Φυσικών Καταστροφών

Πέμπτη 23 Μαρτίου 2023
Αντικείμενο της παρούσης πρόσκλησης είναι τα έργα που αναγράφονται στο από 17-01-2023, με αρ.πρωτ. 3954 - 17-01-2023 έγγραφο «Κατανομή πόρων του Υπο-Προγράμματος Υποδομών ΟΤΑ του Ειδικού Προγράμματος Φυσικών Καταστροφών 2021-2025 στην Περιφέρεια Θεσσαλίας» του Υπουργείου Ανάπτυξης, Γενική Δνση Δημοσίων Επενδύσεων, Δνση Διαχέιρισης Εθνικού ΠΔΕ, με ΑΔΑ 9ΧΙ246ΜΤΛΡ-92Μ

1. Αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών που προκληθήκαν από την εκδήλωση του φαινόμενου “Διομήδης” (αρμόδια δνση ΔΤΕ ΠΕ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ)
2. Υπολειπόμενα έργα αποκατάστασης λογά των φυσικών καταστροφών (Ιανος) στις 18-19 Σεπτεμβρίου 2020 σε περιοχές της ΠΕ Λάρισας (αρμόδια δνση ΔΤΕ ΠΕ ΛΑΡΙΣΑΣ)
3. Αποκατάσταση βλαβών που προκληθήκαν κατά τις πλημμύρες της 18ης και 19ης Σεπτέμβριου 2020 λόγω του μεσογειακού κυκλώνα ΄΄Ιανος΄΄ στο οδικό δίκτυο περιοχών των δήμων Τρικκαίων, Μετεώρων, Πύλης και Φαρκαδόνας της ΠΕ Τρικάλων (αρμόδια δνση ΔΤΕ ΠΕ ΤΡΙΚΑΛΩΝ)
4. Συμπληρωματικά έργα αποκατάστασης οδικού και υδρογραφικού δικτύου αρμοδιότητας ΠΕΜΣ  από κακοκαιρία Διομήδης (10/1- 12/1/2022) (ΔΤΕ ΠΕ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΠΟΡΑΔΩΝ)
5. Αποκατάσταση τάφρων στον οικισμό Φαρσάλων της ΠΕ Λάρισας (αρμόδια δνση ΔΤΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ)
6. Αποκατάσταση φθορών επ.ο.Αγιοκάμπου Σκλήθρου, δήμου Αγιάς ΠΕ Λάρισας (αρμόδια δνση ΔΤΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ)
7. Καθαρισμός και αποκατάσταση βλαβών Ενιπέα πόταμου για την αντιπλημμυρική προστασία των  παρόχθιων οικισμών μετά από θεομηνία (αρμόδια δνση ΔΤΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ)
8. Καθαρισμός και αποκατάσταση βλαβών Πηνειού πόταμου για την αντιπλημμυρική προστασία των παρόχθιων οικισμών μετά από θεομηνία (αρμόδια δνση ΔΤΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ)
9. Απομάκρυνση απορριμμάτων, μπαζών ή βλάστησης από τον πυθμένα του συλλεκτικά και των συμβολών αυτού (αρμόδια δνση ΔΤΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ)

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Αναζήτηση σε Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου, Διακηρύξεις-Προκηρύξεις, Γεωργικά Θέματα, Εξυπηρέτηση Πολιτών, Έργα