Ενημέρωση / Ανακοινώσεις SEVESO III / Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Πέμπτη 15 Φεβρουαρίου 2024
Για την κατάρτιση Μητρώου φορέων παροχής υπηρεσιών (διεξαγωγή δειγματοληψιών και μετρήσεων, κ.λ.π.) αρμοδιότητας της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων με αυτεπιστασία

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Αναζήτηση σε Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου, Διακηρύξεις-Προκηρύξεις, Γεωργικά Θέματα, Εξυπηρέτηση Πολιτών, Έργα