Ενημέρωση / Αναπτυξιακές Δράσεις / Παραλιακός Αξονας (Παράκαμψη Ομολίου)

Παραλιακός Αξονας (Παράκαμψη Ομολίου)

Τετάρτη 18 Δεκεμβρίου 2013
Αντικείμενο του έργου είναι η κατασκευή ενός νέου οδικού τμήματος (της παράκαμψης
του Ομολίου), το οποίο συνδέει την υφιστάμενη οδό «Λάρισας-Ομολίου-Στομίου» στον
οικισμό του Ομολίου στην είσοδο (κόμβο Α-Εσόδου) του Ομολίου από Τέμπη
ερχόμενοι, παρακάμπτοντας τον οικισμό του Ομολίου, με την υφιστάμενη οδό
«Λάρισας-Ομολίου-Στομίου» στον οικισμό του Ομολίου στην έξοδο (κόμβο Β-
Εξόδου) του Ομολίου προς την πλευρά του Στομίου ερχόμενοι, παρακάμπτοντας τον
οικισμό του Ομολίου.
Το οδικό τμήμα αυτό (η παράκαμψη Ομολίου) αρχίζει από τον κόμβο Α-Εισόδου της
παράκαμψης του Ομολίου, παρακάμπτει τον οικισμό του Ομολίου και διέρχεται κάτω
αριστερά απο τον οικισμό και τελειώνει πάνω στην υφιστάμενη οδό «Λάρισας-
Ομολίου-Στομίου»( τον κόμβο Β-Εξόδου) κοντά στο Νεκροταφείο.
Η παράκαμψη Ομολίου έχει μήκος 2.600 μέτρα.
Ακόμη θα γίνουν οι κόμβοι Α και Β της παράκαμψης του Ομολίου (είσοδος-έξοδος).
Σε όλο το μήκος της οδού της παρούσης εργολαβίας θα εφαρμοσθεί η διατομή Δ με
πλάτος ασφαλτοτάπητα 8,0 – 10,0 (στις διαπλατύνσεις ) μέτρων και 1,5 μέτρου
έρισμα δεξιά και αριστερά καθώς και 1,5-2,0 μέτρα επενδεδυμένη τάφρος όπου αυτή
απαιτείται.
Παραδοτέα πράξης:
Θα κατασκευασθούν 2,6 χλμ επαρχιακής οδου
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 4.426.565,67 €
ΕΣΠΑ 2007-2013
ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Αναζήτηση σε Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου, Διακηρύξεις-Προκηρύξεις, Γεωργικά Θέματα, Εξυπηρέτηση Πολιτών, Έργα