Ενημέρωση / Αναπτυξιακές Δράσεις / Ολοκλήρωση Επαρχιακής Οδού Λάρισας Καρδίτσας, mis200010, 2009ΕΠ00680000

Ολοκλήρωση Επαρχιακής Οδού Λάρισας Καρδίτσας, mis200010, 2009ΕΠ00680000

Τρίτη 17 Δεκεμβρίου 2013
Κατασκευή τμήματος της Επαρχιακής οδού Λάρισας – Καρδίτσας από την Χ.Θ. 15+400 έως 22+700. Η τυπική διατομή της Επ. Οδού Λάρισας – Καρδίτσας που θα εφαρμοσθεί για την κύρια αρτηρία είναι η β4ν*, όπως προβλέπεται από την Εγκύκλιο 41/18-11-05/ α.π. ΔΜΕΟ/α/o/2006, ήτοι 17/20 και θα έχει τα εξής χαρακτηριστικά: δύο λωρίδες κυκλοφορίας συνολικού πλάτους 7,00μ ανά κατεύθυνση. Στην πράξη επίσης συμπεριλαμβάνονται :
i. Η κατασκευή παράπλευρου οδικού δικτύου εκατέρωθεν της αρτηρίας και διαμόρφωση κατά τμήματα αγροτικού δικτύου μήκους 3,5 χλμ για χρήση του ως παράπλευρο δίκτυο,
ii. Η κατασκευή και ηλεκτροφωτισμός των κόμβων Κοιλάδας (Χ.Θ. 17+560) και Ελευθερών (Χ.Θ. 22+520),
iii. Η τοποθέτηση χαλύβδινου στηθαίου ασφαλείας οδού, διπλής όψης, στο κέντρο της αρτηρίας και μονόπλευρα δεξιά και αριστερά σε όλο το μήκος της οδού,
iv. Η κατασκευή των απαραίτητων τεχνικών έργων για την αποστράγγιση της οδού (κιβωτοειδών οχετών, σωληνωτών κτλ),
v. Η κατασκευή γέφυρας στη Χ.Θ. 16+262,5 συνολικού ανοίγματος 30,13 m και ελεύθερου καθαρού ύψους στον άξονα της γέφυρας από 4,73 έως 4,99 m,
vi. Η κατασκευή τάφρου αποστράγγισης ομβρίων της αρτηρίας και των λεκανών απορροής της περιοχής μήκους 5,5 χλμ,
vii. Η τροποποίηση της παράπλευρης οδού μήκους 420 μ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 27.841.328,67 €
ΕΣΠΑ 2007-2013
ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Αναζήτηση σε Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου, Διακηρύξεις-Προκηρύξεις, Γεωργικά Θέματα, Εξυπηρέτηση Πολιτών, Έργα