Ενημέρωση / Αναπτυξιακές Δράσεις / 5o Νηπιαγωγείο Βόλου, mis446757, 2013ΕΠ00680049

5o Νηπιαγωγείο Βόλου, mis446757, 2013ΕΠ00680049

Παρασκευή 02 Οκτωβρίου 2015
Η κατασκευή του νηπιαγωγείου αποτελούσε ένα δίκαιο εκπαιδευτικό-κοινωνικό αίτημα της περιοχής. Το κτίριο πρόκειται να κατασκευαστεί με σύγχρονες βιοκλιματικές προδιαγραφές, που καλύπτουν τις ανάγκες της εκπαιδευτικής κοινότητας, αναβαθμίζοντας παράλληλα και την περιοχή.
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 1.170.000,00 €
ΕΣΠΑ 2007-2013
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Αναζήτηση σε Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου, Διακηρύξεις-Προκηρύξεις, Γεωργικά Θέματα, Εξυπηρέτηση Πολιτών, Έργα