Ενημέρωση / Αναπτυξιακές Δράσεις / Κατασκευή γέφυρας Γκολφαρίου επι του Αχελώου ποταμού, mis482305, 2014ΕΠ00680026

Κατασκευή γέφυρας Γκολφαρίου επι του Αχελώου ποταμού, mis482305, 2014ΕΠ00680026

Παρασκευή 01 Μαρτίου 2019
Κατασκευή γέφυρας Γκολφαρίου επι του Αχελώου ποταμού.
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 529.720,61 €
ΕΣΠΑ 2007-2013
ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Αναζήτηση σε Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου, Διακηρύξεις-Προκηρύξεις, Γεωργικά Θέματα, Εξυπηρέτηση Πολιτών, Έργα