Ενημέρωση / Αναπτυξιακές Δράσεις / Κατασκευή Κλειστού Γυμναστηρίου (Τ11) Δ. Αγριάς Προϋπολογισμού

Κατασκευή Κλειστού Γυμναστηρίου (Τ11) Δ. Αγριάς Προϋπολογισμού

Τετάρτη 07 Οκτωβρίου 2015
Αντικείμενο της εργολαβίας είναι η ολοκλήρωση του κλειστού γυμναστηρίου Αγριάς το οποίο παρέμενε για χρόνια ημιτελές. Η αιρετή Περιφέρεια στηρίζει έργα στον τομέα αυτό για να μπορούν οι πολίτες της περιοχής να βρίσκουν διεξόδους και να αθλούνται, καθώς ο αθλητισμός είναι ένα σημαντικό κοινωνικό αγαθό.
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 1.580.000,00 €
ΕΣΠΑ 2007-2013
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Αναζήτηση σε Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου, Διακηρύξεις-Προκηρύξεις, Γεωργικά Θέματα, Εξυπηρέτηση Πολιτών, Έργα