Ενημέρωση / Αναπτυξιακές Δράσεις / 18ο Δημοτικό Σχολείο Καρδίτσας

18ο Δημοτικό Σχολείο Καρδίτσας

Τετάρτη 18 Δεκεμβρίου 2013
Κατασκευή σχολικού κτηρίου κτίριο σε οικόπεδο 3.584,17 μ2 που βρίσκεται στο Δήμο Καρδίτσας στο Ο.Τ. Γ. 1335. Θα εκτελεσθούν οι παρακάτω εργασίες :
1. Κατασκευή διώροφου κτιρίου με στέγη συνολ. επιφ. 2.061.44 τ.μ. και υπόγειο 416,68 τ.μ.
2. Ηλεκτρική εγκατάσταση, κεντρική θέρμανση, εγκατάσταση ύδρευσης και αποχέτευσης, θερμομόνωση, πυροπροστασία, αλεξικέραυνο ιονισμού και ανελκυστήρας
3. Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου
4. Σύνδεση με δίκτυα ύδρευσης και αποχέτευσης
Οι στεγασμένοι χώροι συνολ. επιφ. 2.061.44 τ.μ. και υπόγειο 416,68 τ.μ. αναλύονται ως εξής :
• Εννέα (9) αίθουσες διδασκαλίας
• Γραφείο διδασκόντων – γραφείο διευθυντού
• Γραφείο συλλόγου γονέων και μαθητικών κοινοτήτων
• Γραμματεία – αρχείο – φωτοτυπείο
• Χώρος αναμονής
• Μικρά γραφεία
• Ιατρείο – αναρρωτήριο
• Βιβλιοθήκη – αναγνωστήριο
• Μία (1) αίθουσα πολλαπλών χρήσεων που χρησιμοποιείται και ως Κλειστό Γυμναστήριο
• Σκηνή - παρασκήνια – αποθήκη
• Κυλικείο
• Χώρο φαγητού – κουζίνα – αποθήκη
• Βοηθητικοί χώροι (Χώροι υγιεινής – WC AMEA, χώρος καθαρισμού)
• Υπόγειο (χώροι μηχανολογικών εγκαταστάσεων)
• Ένα (1) εργαστήριο φυσικών επιστημών
• Ένα (1) εργαστήριο αισθητικής αγωγής
• Ένα (1) εργαστήριο πληροφορικής
• Ένα (1) εργαστήριο ξένων γλωσσών
• Αποθήκη

Παραδοτέα: Κατασκευή σχολικού κτιρίου συνολικής επιφάνειας 2.061.44 τ.μ. και υπόγειο 416,68
τ.μ. με 14 συνολικά αίθουσες διδασκαλίας
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 1.460.000,00 €
ΕΣΠΑ 2007-2013
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Αναζήτηση σε Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου, Διακηρύξεις-Προκηρύξεις, Γεωργικά Θέματα, Εξυπηρέτηση Πολιτών, Έργα