Ενημέρωση / Αναπτυξιακές Δράσεις / Pays.Med.Urban -Περιβάλλον Αστική Ανάπτυξη

Pays.Med.Urban -Περιβάλλον Αστική Ανάπτυξη

Παρασκευή 23 Οκτωβρίου 2015
Το έργο αναγνωρίζει ότι το υψηλής “ποιότητας” τοπίο αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για την ανταγωνιστικότητα και την αειφορία των αστικών περιοχών. Τα υψηλής ποιότητας τοπία δεν αποδίδουν μόνο ταυτότητα, οικολογική υγεία και ποιότητα ζωής στις αστικές περιοχές αλλά αποτελούν και “κλειδί” για τη μετατροπή τους σε ελκυστικές και διακριτές περιοχές. Για το λόγο αυτό αποτελούν εδαφικό κεφάλαιο και σημαντικό παράγοντα προσέλκυσης εταιρειών του νέου οικονομικού τομέα σε επίπεδο βιομηχανίας και παροχής υπηρεσιών
Εστιάζει σε θέματα όπως:
Ύπαρξη επαρκών περιαστικών ανοιχτών χώρων που τυγχάνουν ορθής διαχείρισης, προσδίδοντας ιδιαίτερη προσοχή στις λειτουργίες του τοπίου της περιαστικής γεωργίας, η Διάθεση περιοχών «ευκαιρίας/προσφοράς» σωστά σχεδιασμένων από την άποψη του τοπίου για την εγκατάσταση επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους νέους τομείς της οικονομίας, η Οπτική ποιότητα στις προσβάσεις και εισόδους των αστικών πυρήνων ,η Ένταξη στο τοπίο των νέων περιοχών κατοικίας του περιαστικού χώρου.
Οπτική και περιβαλλοντική ποιότητα των αστικών περιθωρίων (σημείο επαφής οικοδομημένων και ανοικοδόμητων περιοχών) και στην αποκατάσταση του τοπίου ,η Προστασία και βελτίωση της αστικής εικόνας και ταυτότητας (θέα).
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 90.665,00 €
ΕΣΠΑ 2007-2013
ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Αναζήτηση σε Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου, Διακηρύξεις-Προκηρύξεις, Γεωργικά Θέματα, Εξυπηρέτηση Πολιτών, Έργα