Ενημέρωση / Αναπτυξιακές Δράσεις / Eufofinet-Πολιτική Προστασία

Eufofinet-Πολιτική Προστασία

Παρασκευή 23 Οκτωβρίου 2015
Αξιοποίηση των ήδη δοκιμασμένων σωστών πρακτικών στον τομέα των δασικών πυρκαγιών , ώστε να δημιουργηθεί ένα ικανό δίκτυο ανταλλαγής γνώσης, εμπειρογνωμοσύνης και υποδειγμάτων αντιμετώπισης, σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο.Ενημέρωση και εμπλουτισμός των ήδη δοκιμασμένων σωστών πρακτικών, με νέες εμπειρίες και διαδικασίες από τα πρόσφατα παραδείγματα των χωρών της νότιας Ευρώπης. Σκοπός είναι η ενσωμάτωση των νέων δεδομένων στην εθνική πολιτική του κάθε συμμετέχοντα με στόχο την μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα. Κάθε συμμετέχοντας θα κληθεί να μεταφέρει και παράλληλα να υιοθετήσει νέα αποτελεσματικά δεδομένα στρατηγικής παρέμβασης στις δασικές πυρκαγιές, ώστε να προκύψει ένα νέο ενημερωμένο σχέδιο δράσης και διαχείρισης. Αναγνώριση και προώθηση κοινών διαδικασιών παρεμβάσεων ώστε να καθοριστεί ένα ολοκληρωμένο και ελαστικό υπόδειγμα δράσης, το οποίο πρόληψης και διαχείρισης δασικών πυρκαγιών.Θέσπιση ενός δικτύου θεσμικής επικοινωνίας και επιχειρησιακών συνδέσμων για θέματα πρόληψης και εξάλειψης πυρκαγιών. Μία διεθνής και διακρατική αποτελεσματική συνεργασία υπεράνω διμερών σχέσεων και διαφορών όμορων κρατών, συνιστά βασικό στοιχείο για να βελτιωθούν οι περιφερειακές πολιτικές πρόληψης και ελέγχου των δασικών πυρκαγιώνRURAL DEVELOPMENT
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ

VILLAGES: Exchange of know-how for sustainable development of local communities in less favoured Mediterranean rural areas”
ENPI
LEAD PARTNER:
Διεθνές Κέντρο για το Αλπικό Περιβάλλον ICALPE (International Center for Alpine Environment-ΚΟΡΣΙΚΗ(FR)

PARTNERS:
Υπουργείο Γεωργίας(LI)

ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΙΑΚΗ ΑΡΧΗ, JUHOUD
(ΜΚΟ)(PL)
LAORE, Sardinia(IT)
Association for lodging and employment / Jendouba(TY)
RITSEC Gouvernorate of Al-Ismailiya(AG)
Municipality
of Moratalla / Autonomous Region of Murcia(SP)
Region of Thessaly (
Περιφέρεια Θεσσαλίας)(GR)

COSTS
Total:153.628,99
ERDF: 138.266,09


DURATION:
04/08/2011-04/08/2014

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 144.540,00 €
ΕΣΠΑ 2007-2013
ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Αναζήτηση σε Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου, Διακηρύξεις-Προκηρύξεις, Γεωργικά Θέματα, Εξυπηρέτηση Πολιτών, Έργα