Ενημέρωση / Αναπτυξιακές Δράσεις / Προμήθεια Ηλεκτρομηχανολογικού Εξοπλισμού του Γενικού Νοσοκομείου

Προμήθεια Ηλεκτρομηχανολογικού Εξοπλισμού του Γενικού Νοσοκομείου

Παρασκευή 23 Οκτωβρίου 2015
Εξοπλίζουμε και αναβαθμίζουμε τη δημόσια υγεία, με στόχο την παροχή υψηλού επιπέδου φροντίδας προς το κοινωνικό σύνολο. Το έργο αφορά σεπρομήθειακαι εγκατάστασησυστήματος επεξεργασίας νερού καιαποσκληρυντή νερούγια τη Μονάδα Τεχνητού Νεφρού, καθώς και 3 ανελκυστήρων για ΑΜΕΑ.
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 180.000,00 €
ΕΣΠΑ 2007-2013
ΥΓΕΙΑ-ΠΡΟΝΟΙΑ

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Αναζήτηση σε Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου, Διακηρύξεις-Προκηρύξεις, Γεωργικά Θέματα, Εξυπηρέτηση Πολιτών, Έργα