Ενημέρωση / Αναπτυξιακές Δράσεις / Διαμορφώσεις στις Εγκαταστάσεις του ΚΕΘΕΑ – ΕΞΟΔΟΣ

Διαμορφώσεις στις Εγκαταστάσεις του ΚΕΘΕΑ – ΕΞΟΔΟΣ

Παρασκευή 23 Οκτωβρίου 2015
Έργο με στόχο την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών της θεραπευτικής κοινότητας ώστε να μπορέσει να επιτελέσει το έργο της με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, που περιελάμβανε α) Τη δημιουργία αίθουσας πολλαπλών χρήσεων, σε υπάρχον κτήριο, β) Την κατασκευή νέου μεταλλικού στεγάστρου για τη δραστηριότητα του ξυλουργικού εργαστηρίου, γ) κατασκευή νέου γηπέδου ποδοσφαίρου 5Χ5
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 600.000,00 €
ΕΣΠΑ 2007-2013
ΥΓΕΙΑ-ΠΡΟΝΟΙΑ

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Αναζήτηση σε Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου, Διακηρύξεις-Προκηρύξεις, Γεωργικά Θέματα, Εξυπηρέτηση Πολιτών, Έργα