Ενημέρωση / Αναπτυξιακές Δράσεις / Διαμόρφωση Τάφρου Χατζηχαλάρ στη Λάρισα, mis373650, 2012ΕΠ00680023

Διαμόρφωση Τάφρου Χατζηχαλάρ στη Λάρισα, mis373650, 2012ΕΠ00680023

Παρασκευή 30 Οκτωβρίου 2015
Ολοκληρώθηκε η διαμόρφωση της πρώην Τάφρου Χατζηχαλάρ σε χώρο πάρκου συνολικής έκτασης 61 στρεμμάτων. Δημιουργήθηκε πνεύμονας πρασίνου εντός του αστικού ιστού που άλλαξε το πρόσωπο της περιοχής καθιστώντας την ελκυστική και φιλική για τους πολίτες, με θετική επίδραση και στο μικροκλίμα της περιοχής.
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 2.998.000,00 €
ΕΣΠΑ 2007-2013
ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ - ΜΝΗΜΕΙΑ

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Αναζήτηση σε Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου, Διακηρύξεις-Προκηρύξεις, Γεωργικά Θέματα, Εξυπηρέτηση Πολιτών, Έργα