Ενημέρωση / Αναπτυξιακές Δράσεις / Έργα Αναβάθμιση Περιοχής Rom στη Νέα Σμύρνη, mis380295, 2012ΕΠ00680045

Έργα Αναβάθμιση Περιοχής Rom στη Νέα Σμύρνη, mis380295, 2012ΕΠ00680045

Παρασκευή 30 Οκτωβρίου 2015
Έργο με στόχο τη βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος και των συνθηκών ζωής των κατοίκων, αναβάθμιση της αισθητικής εικόνας της περιοχής, δημιουργία νέων υπαίθριων παιδικών χαρών, βελτίωση του μικροκλίματος, των προσβάσεων και της ανεμπόδιστης κυκλοφορίας των κατοίκων.
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 250.000,00 €
ΕΣΠΑ 2007-2013
ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ - ΜΝΗΜΕΙΑ

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Αναζήτηση σε Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου, Διακηρύξεις-Προκηρύξεις, Γεωργικά Θέματα, Εξυπηρέτηση Πολιτών, Έργα