Ενημέρωση / Αναπτυξιακές Δράσεις / Έργα Αναβάθμισης Οικισμού Τσιγγάνων Δήμου Τυρνάβου, mis375427, 2012ΕΠ00680037

Έργα Αναβάθμισης Οικισμού Τσιγγάνων Δήμου Τυρνάβου, mis375427, 2012ΕΠ00680037

Παρασκευή 30 Οκτωβρίου 2015
Πρόκειται για παρέμβαση που είχε στόχο τη βελτίωση του επιπέδου ζωής και την προστασία της δημόσιας υγείας των κατοίκων. Το έργο αυτό περιελάμβανε βασικές υποδομές (πεζοδρομήσεις, πλακοστρώσεις, ηλεκτροφωτισμό, χώρους αναψυχής) απαραίτητες για τη καλυτέρευση της καθημερινότητάς των κατοίκων και την αναβάθμιση του αστικού τοπίου, βελτιώνοντας υγειονομικά και λειτουργικά μια περιοχή που μέχρι σήμερα ήταν υποβαθμισμένη.
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 790.000,00 €
ΕΣΠΑ 2007-2013
ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ - ΜΝΗΜΕΙΑ

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Αναζήτηση σε Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου, Διακηρύξεις-Προκηρύξεις, Γεωργικά Θέματα, Εξυπηρέτηση Πολιτών, Έργα