Πίνακας Ελέγχου

Υψηλή Αντίθεση
Διαβάθμιση Γκρι
Μέγεθος Γραμμάτων
Γραμματοσειρά Δυσλεκτικών
Ενημέρωση / Δελτία Τύπου / Την πρόσβαση στους οικισμούς Παλαιόπυργο, Ομόλιο, Κουλούρα και Μεσάγγαλα βελτιώνει η Περιφέρεια Θεσσαλίας

Την πρόσβαση στους οικισμούς Παλαιόπυργο, Ομόλιο, Κουλούρα και Μεσάγγαλα βελτιώνει η Περιφέρεια Θεσσαλίας

Τρίτη 03 Αυγούστου 2021
Το οδικό δίκτυο που συνδέει την ΠΑΘΕ με τους οικισμούς Παλαιόπυργος, Ομόλιο, Κουλούρα και Μεσάγγαλα συντηρεί η Περιφέρεια Θεσσαλίας με έργο προϋπολογισμού 500.000  ευρώ.

 

Σε δηλώσεις του ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός ανέφερε τα εξής: «Η οδική ασφάλεια αποτελεί  προτεραιότητα για την Περιφέρεια Θεσσαλίας, γι’ αυτό και καθημερινά προσπαθούμε, ιεραρχώντας τις ανάγκες, να βελτιώνουμε το οδικό δίκτυο με στόχο την ασφαλή μετακίνηση των ανθρώπινων κοινοτήτων».

 

Το έργο περιλαμβάνει  αποκατάσταση της κοινοτικής οδού Κ68 από την διασταύρωση με την ΠΑΘΕ έως τους οικισμούς Παλαιόπυργος, Ομόλιο, Κουλούρα και Μεσάγγαλα, της οποίας η αρμοδιότητα συντήρησης ανήκει στην Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας. Το πλάτος της οδού κυμαίνεται από 5,5 έως 6,5 μέτρα.

 Οι εργασίες περιλαμβάνουν:

α) καθαρισμό τριγωνικής τάφρου,

β) εργασίες αποκατάστασης ασφαλτικών στρώσεων σε σημεία που εμφανίζονται ρηγματώσεις και  καθιζήσεις.

γ) αποκατάσταση - βελτίωση - συμπλήρωση της οριζόντιας και κατακόρυφης σήμανσης καθώς και τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας.

Πρόσφατα Δελτία

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Αναζήτηση σε Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου, Διακηρύξεις-Προκηρύξεις, Γεωργικά Θέματα, Εξυπηρέτηση Πολιτών, Έργα