Πίνακας Ελέγχου

Υψηλή Αντίθεση
Διαβάθμιση Γκρι
Μέγεθος Γραμμάτων
Γραμματοσειρά Δυσλεκτικών
Ενημέρωση / Δελτία Τύπου / Υπόγειους αγωγούς 14,8 χλμ για την άρδευση  1.914 στρεμμάτων στην Ελάτεια χρηματοδοτεί η Περιφέρεια Θεσσαλίας

Υπόγειους αγωγούς 14,8 χλμ για την άρδευση  1.914 στρεμμάτων στην Ελάτεια χρηματοδοτεί η Περιφέρεια Θεσσαλίας

Δευτέρα 22 Νοεμβρίου 2021 

 

Νέο υπόγειο δίκτυο μήκους 14,8 χλμ για την άρδευση 1.914 στρεμμάτων στην Ελάτεια συνολικού προϋπολογισμού 586.000 ευρώ χρηματοδοτεί η Περιφέρεια Θεσσαλίας. Ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός έδωσε την έγκριση για τη δημοπράτηση του έργου που χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης του ΕΣΠΑ Θεσσαλίας 2014-2020. Δικαιούχος του έργου είναι ο Δήμος Τεμπών.

«Η Περιφέρεια Θεσσαλίας  έχει ολοκληρωμένο σχέδιο και βραβευμένη, πρότυπη  περιβαλλοντική πολιτική στη διαχείριση του νερού. Στο πλαίσιο αυτό δώσαμε την έγκριση για τη δημοπράτηση του έργου της υπογειοποίησης αγωγών συνολικού μήκους 14 χλμ. στην Ελάτεια» δηλώνει ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός. «Ο καλύτερος τρόπος να πεις κάτι είναι να το κάνεις. Στηρίζουμε στην πράξη τον πρωτογενή τομέα και σε συνεργασία με τον Δήμαρχο Τεμπών Γιώργο Μανώλη υλοποιούμε ένα  έργο χρήσιμο που συμβάλλει στην αύξηση της παραγωγής μέσω της καλύτερης διαχείρισης και αξιοποίησης του νερού» προσθέτει ο Περιφερειάρχης.

Υπόγειο αρδευτικό δίκτυο

Σκοπός του έργου είναι η μείωση απωλειών ύδατος οι οποίες παρουσιάζονται λόγω της παλαιότητας των υφιστάμενων επιφανειακών αγωγών, αλλά και των συχνών διαρροών που παρουσιάζονται. Επίσης, μέσω της σωστής διαχείρισης ύδατος θα επιτευχθεί βελτίωση τόσο των ποιοτικών όσο και των ποσοτικών χαρακτηριστικών των καλλιεργούμενων εκτάσεων.

 

Συγκεκριμένα η κατασκευή - υπογείωση των αγωγών άρδευσης περιλαμβάνει:

 

1.         Την αντικατάσταση - υπογείωση αγωγών άρδευσης συνολικού μήκους 8.495 μ. με σωλήνες πολυαιθυλενίου ΡE 80

2.         Την αντικατάσταση - υπογείωση αγωγών άρδευσης συνολικού μήκους 3.151 μ. με  σωλήνες πολυαιθυλενίου ΡE 100

3.         Την αντικατάσταση - υπογείωση αγωγών άρδευσης συνολικού μήκους 459 μ. με  σωλήνες πολυαιθυλενίου (PE) με συμπαγές τοίχωμα κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2 Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου ΡE 100

4.         Την αντικατάσταση - υπογείωση αγωγών άρδευσης συνολικού μήκους 785 μ. με  σωλήνες πολυαιθυλενίου (PE) με συμπαγές τοίχωμα κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2 Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου ΡE 100

5.         Την αντικατάσταση - υπογείωση αγωγών άρδευσης συνολικού μήκους 1287 μ. με  σωλήνες πολυαιθυλενίου (PE) με συμπαγές τοίχωμα κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2 Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου ΡE 80

6.         Την αντικατάσταση - υπογείωση αγωγών άρδευσης συνολικού μήκους 510 μ. με  σωλήνες πολυαιθυλενίου (PE) με συμπαγές τοίχωμα κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2 Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου ΡE 100

7.         Την αντικατάσταση - υπογείωση αγωγών άρδευσης συνολικού μήκους 170 μ. με  σωλήνες πολυαιθυλενίου (PE) με συμπαγές τοίχωμα κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2 Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου ΡE 100

 

Η έκταση των 1914 στρεμμάτων, της κτηματικής περιφέρειας Ελάτειας, αρδεύεται από υφιστάμενες γεωτρήσεις οι οποίες βρίσκονται στις θέσεις:

1.         Κουρί

2.         Κουρί Αλεβίζου

3.         Πέρα Αρμύρα

4.         Δώθε Αρμύρα

5.         Ζάλες

6.         Αγά Βρύση

7.         Μουχτή

8.         Παπαδαυίδ

Πρόσφατα Δελτία

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Αναζήτηση σε Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου, Διακηρύξεις-Προκηρύξεις, Γεωργικά Θέματα, Εξυπηρέτηση Πολιτών, Έργα