Ενημέρωση / Δελτία Τύπου / Ψηφιακές υπηρεσίες επαγγελματικής καθοδήγησης για νέους που αναζητούν εργασία από την Περιφέρεια Θεσσαλίας

Ψηφιακές υπηρεσίες επαγγελματικής καθοδήγησης για νέους που αναζητούν εργασία από την Περιφέρεια Θεσσαλίας

Δευτέρα 30 Ιανουαρίου 2023
Ψηφιακές υπηρεσίες επαγγελματικής καθοδήγησης για νέους που αναζητούν εργασία από την Περιφέρεια Θεσσαλίας

Δωρεάν ψηφιακές υπηρεσίες συμβουλευτικής, επαγγελματικής καθοδήγησης  και εύρεσης εργασίας αποκλειστικά για νέους ηλικίας 18-35 ετών  προσφέρει η  Περιφέρεια Θεσσαλίας,   στο πλαίσιο της συμμετοχής της στο  ευρωπαϊκό  έργο   GeGs- Good e- Guidance Stories   του  συγχρηματοδοτούμενου από την Ε.Ε. προγράμματος Erasmus+. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε συνολικά 350 άνεργους νέους ηλικίας 18-35 ετών και σε  νέους εργαζόμενους που αναζητούν επαγγελματική αλλαγή.

«Η Περιφέρεια Θεσσαλίας συμμετέχει ως επικεφαλής εταίρος και ως εταίρος σε πολλά ευρωπαϊκά προγράμματα με απτά και  μετρήσιμα αποτελέσματα» δήλωσε ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός σε Συνέντευξη Τύπου για την παρουσίαση  του προγράμματος, μαζί με τον εντεταλμένο σύμβουλο Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Θανάση Μόρα.

 «Με τη συμμετοχή μας στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα GeGs  για τον εκσυγχρονισμό του επαγγελματικού προσανατολισμού, στηρίζουμε στην πράξη νέους  που αναζητούν εργασία ώστε να προετοιμάσουν καλύτερα έναν πλήρη φάκελο με τα επαγγελματικά τους προσόντα. Η πρώτη φάση του προγράμματος ολοκληρώθηκε με την  εκπαίδευση 39 συμβούλων εργασιακού προσανατολισμού σε εξειδικευμένες μελέτες περιπτώσεων και στην πλατφόρμα Jobiri,  που αποτελεί  τον πρώτο έξυπνο ψηφιακό σύμβουλο σταδιοδρομίας.   Στη δεύτερη φάση που ξεκινά σήμερα, δίνουμε τη δυνατότητα σε 350 νέους να  χρησιμοποιήσουν δωρεάν τις υπηρεσίες της πλατφόρμας για:

-να δημιουργήσουν από την αρχή ή  να βελτιώσουν το βιογραφικό τους (CV),

- να συντάξουν ατομικό σχέδιο δράσης (action plan) για την επαγγελματική τους πορεία,

-να συντάξουν συνοδευτική επιστολή (cover letter),

-να προετοιμαστούν καλύτερα για μια συνέντευξη επιλογής προσωπικού και

-να υποβάλλουν βιογραφικό για  να διεκδικήσουν μια θέση εργασίας την περιοχή της Θεσσαλίας.

Η  υποβολή των αιτήσεων  ξεκινά σήμερα,  διαρκεί  μέχρι τις 15 Φεβρουαρίου 2023  και θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας» ανέφερε ο Περιφερειάρχης.

Για περισσότερες πληροφορίες,  οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την Περιφέρεια Θεσσαλίας, Τμήμα Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων στο 2413 506239-359 ή με την ΔΗΜΗΤΡΑ Εκπαιδευτική Συμβουλευτική στο 2410554026. 

 

 

 

 

 

Πληροφορίες για το έργο GEGS  Good e-Guidance Stories

Ο επιταχυνόμενος αυτοματισμός, οι ψηφιακές μεταβάσεις και η πανδημία του COVID-19 έχουν αλλάξει την αγορά εργασίας. Για την αντιμετώπιση αυτών των προκλήσεων, οι επαγγελματίες επαγγελματικού προσανατολισμού χρειάζονται καινοτόμα εργαλεία και ικανότητες.

Το έργο GeGS εκσυγχρονίζει τις υπηρεσίες Πληροφόρησης, Συμβουλευτικής και Καθοδήγησης (IAG) προσφέροντας επαγγελματικές ψηφιακές εκπαιδεύσεις και εργαλεία βασισμένα στην τεχνητή νοημοσύνη για ηλεκτρονική καθοδήγηση. Ως κρίσιμη συνιστώσα της καινοτομίας των Ευρωπαϊκών συστημάτων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΕΚ), η ψηφιακή προσέγγιση στην παροχή υπηρεσιών IAG είναι καθοριστικής σημασίας.

Αυτά τα μέτρα κατάρτισης θα ενισχύσουν την αποτελεσματικότητα της πρακτικής της IAG –Informational and Guidance (Υπηρεσίες Πληροφόρησης Συμβουλευτικής και Καθοδήγησης) για τη βελτίωση των συστημάτων επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης στην Ευρώπη, με επίκεντρο τις ανάγκες των νέων. Προτείνοντας ένα ολιστικό μέτρο πολιτικής για την οικοδόμηση προσαρμοστικότητας για ένα ψηφιακό άλμα μετά την πανδημία του κορωνοϊού, το GeGS παρουσιάζει δύο κυρίως μέτρα κατάρτισης:

-ένα διαδραστικό πρόγραμμα επαγγελματικής ανάπτυξης για τους επαγγελματίες της συμβουλευτικής στην Επαγγελματική Εκπαίδευση & Κατάρτιση Α’ ΦΑΣΗ ( που υλοποιήθηκε)

-μια ψηφιακή πλατφόρμα βασισμένη στην Τεχνητή Νοημοσύνη για την παροχή ηλεκτρονικής συμβουλευτικής σε 350 ωφελούμενους - Β’ ΦΑΣΗ ( που ξεκινά)

 Στην ανάπτυξη της πλατφόρμας θα συμμετάσχουν 180 επαγγελματίες IAG και έως 1.350 νέοι ηλικίας 18 έως 35 ετών από όλη την Ευρώπη.

Γιατί:

Τα συστήματα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΕΚ) δεν έχουν ακόμη τυποποιηθεί σε ολόκληρη την Ε.Ε. και διαφέρουν σημαντικά ως προς την ποιότητα και τις δομές τους. Οι υπηρεσίες πληροφόρησης και επαγγελματικού προσανατολισμού στην ΕΕΚ πρέπει να προσαρμοστούν, ώστε να ανταποκρίνονται στις ανάγκες των χρηστών, των επιχειρήσεων και της αγοράς εργασίας. Με την ταχεία επιτάχυνση των διαδικασιών εκσυγχρονισμού της αγοράς εργασίας η υποστήριξη της μετάβασης του τομέα της ΕΕΚ σε έναν ψηφιακό κόσμο είναι πιο επείγουσα από ποτέ.

Για το λόγο αυτό, τρεις δημόσιοι φορείς υψηλής ιεραρχίας ενώθηκαν: η Περιφέρεια  Σαρδηνίας (RAS) στην Ιταλία, η Περιφέρεια  Θεσσαλίας στην Ελλάδα (RoT) και το κρατίδιο του Βερολίνου στη Γερμανία. Με την υποστήριξη ενός δικτύου εξειδικευμένων εμπειρογνωμόνων, το έργο GeGS εντοπίζει τα κοινά σημεία και πειραματίζεται με κοινές λύσεις, που θα μπορούσαν να υποστηρίξουν τα συστήματα ΕΕΚ σε ολόκληρη την ΕΕ. Η προτεινόμενη ευρωπαϊκή δομή συνεργασίας προσφέρει μια μοναδική ευκαιρία να υποστηριχθεί, βάσει στοιχείων, η εισαγωγή καινοτόμων, ευέλικτων και ολιστικών λύσεων στα συστήματα ΕΕΚ της ΕΕ.

Πρόσφατα Δελτία

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Αναζήτηση σε Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου, Διακηρύξεις-Προκηρύξεις, Γεωργικά Θέματα, Εξυπηρέτηση Πολιτών, Έργα