Ενημέρωση / Δελτία Τύπου / Επέκταση του ΧΥΤΥ Λάρισας από την  Περιφέρεια Θεσσαλίας

Επέκταση του ΧΥΤΥ Λάρισας από την  Περιφέρεια Θεσσαλίας

Δευτέρα 27 Μαρτίου 2023
Επέκταση του ΧΥΤΥ Λάρισας από την  Περιφέρεια Θεσσαλίας


 

Δημοπρατείται από την Περιφέρεια Θεσσαλίας  η επέκταση του Χώρου Υγειονομικής Ταφής Π.Ε. Λάρισας ως ΧΥΤΥ, για την ταφή των υπολειμμάτων επεξεργασίας της Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων  (ΜΕΑ) Π.Ε. Λάρισας. Το έργο, συνολικού προϋπολογισμού 1.860.000 ευρώ, χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη (ΥΜΕΠΕΡΑΑ) του ΕΣΠΑ Θεσσαλίας 2014-2020. Φορέας υλοποίησης του έργου είναι η Περιφέρεια Θεσσαλίας. Κύριος και φορέας λειτουργίας του έργου είναι ο Ενιαίος Σύνδεσμος Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Δήμων και Κοινοτήτων Νομού Λάρισας (ΦΟΔΣΑ Λάρισας).

 

«Πρόκειται για ένα έργο ουσίας με ανθρώπινο και περιβαλλοντικό αποτύπωμα που οδηγεί σε μείωση του προς υγειονομική ταφή ρεύματος απορριμμάτων, σε αύξηση της διάρκειας ζωής του ΧΥΤΥ, σε ανάκτηση υλικών που μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν ή να ανακυκλωθούν, σε μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων και σε ορθολογική διαχείριση των απορριμμάτων στην Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας.  Σε συνεργασία με τον Πρόεδρο του ΦΟΔΣΑ ν. Λάρισας και  Δήμαρχο Λαρισαίων Απόστολο Καλογιάννη, προχωράμε  σε έργα ολοκληρωμένης διαχείρισης απορριμμάτων, με πυξίδα τις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης, με σύμμαχο τη φύση και το περιβάλλον, με επίκεντρο  τον άνθρωπο και τις ανάγκες του» δηλώνει ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός.

 

Το έργο

Αφορά στην κατασκευή της Επέκτασης του Χώρου Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων (ΧΥΤΥ) της Π.Ε. Λάρισας με την κατασκευή του πρώτου  κυττάρου της κυψέλης 5,  χωρητικότητας περίπου 526.300 m3 και την κατασκευή όλων των απαραίτητων έργων υποδομής. Στον ΧΥΤΥ  οδηγείται το υπόλειμμα από την επεξεργασία των υπολειμματικών σύμμεικτων ΑΣΑ των Δήμων της Π.Ε Λάρισας που θα λαμβάνει χώρα στην ΜΕΑ της Λάρισας. Η επέκταση του ΧΥΤΥ, καθώς και η κατασκευή και λειτουργία της Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων που έχει ήδη δημοπρατηθεί από την Περιφέρεια Θεσσαλίας οδηγεί σε  ολοκληρωμένη διαχείριση των απορριμμάτων (επεξεργασίας και τελικής διάθεσης) στην Π.Ε. Λάρισας,  σύμφωνα  με την κείμενη Ελληνική και Ευρωπαϊκή νομοθεσία.

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Αναζήτηση σε Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου, Διακηρύξεις-Προκηρύξεις, Γεωργικά Θέματα, Εξυπηρέτηση Πολιτών, Έργα