Ενημέρωση / Δελτία Τύπου / Παρουσίαση του έργου των Θεματικών Ομάδων Εργασίας στην Περιφέρεια Θεσσαλίας για ευπαθείς ομάδες πληθυσμού Στο πλαίσιο διαβούλευσης από το Τμήμα του Περιφερειακού Παρατηρητηρίου Κοινωνικής Ένταξης της Δ/νσης Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφέρειας Θεσσαλίας

Παρουσίαση του έργου των Θεματικών Ομάδων Εργασίας στην Περιφέρεια Θεσσαλίας για ευπαθείς ομάδες πληθυσμού Στο πλαίσιο διαβούλευσης από το Τμήμα του Περιφερειακού Παρατηρητηρίου Κοινωνικής Ένταξης της Δ/νσης Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφέρειας Θεσσαλίας

Τετάρτη 05 Ιουλίου 2023
Παρουσίαση του έργου των Θεματικών Ομάδων Εργασίας στην Περιφέρεια Θεσσαλίας για ευπαθείς ομάδες πληθυσμού  Στο πλαίσιο διαβούλευσης από το Τμήμα του Περιφερειακού Παρατηρητηρίου Κοινωνικής Ένταξης της Δ/νσης Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφέρειας Θεσσαλίας
Παρουσίαση του έργου των Θεματικών Ομάδων Εργασίας στην Περιφέρεια Θεσσαλίας για ευπαθείς ομάδες πληθυσμού  Στο πλαίσιο διαβούλευσης από το Τμήμα του Περιφερειακού Παρατηρητηρίου Κοινωνικής Ένταξης της Δ/νσης Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφέρειας Θεσσαλίας
Παρουσίαση του έργου των Θεματικών Ομάδων Εργασίας στην Περιφέρεια Θεσσαλίας για ευπαθείς ομάδες πληθυσμού  Στο πλαίσιο διαβούλευσης από το Τμήμα του Περιφερειακού Παρατηρητηρίου Κοινωνικής Ένταξης της Δ/νσης Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφέρειας Θεσσαλίας
Παρουσίαση του έργου των Θεματικών Ομάδων Εργασίας στην Περιφέρεια Θεσσαλίας για ευπαθείς ομάδες πληθυσμού  Στο πλαίσιο διαβούλευσης από το Τμήμα του Περιφερειακού Παρατηρητηρίου Κοινωνικής Ένταξης της Δ/νσης Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφέρειας Θεσσαλίας
slider_photo
slider_photo
slider_photo
slider_photo


 

Το έργο των έξι (6) θεματικών ομάδων εργασίας στην Περιφέρεια Θεσσαλίας με θέματα που αφορούν σε ευπαθείς ομάδες πληθυσμού, παρουσιάστηκε στην αίθουσα του Περιφερειακού Συμβουλίου στη Λάρισα, στο πλαίσιο της διαβούλευσης που οργανώθηκε από το Τμήμα του Περιφερειακού Παρατηρητηρίου Κοινωνικής Ένταξης της Δ/νσης Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφέρειας Θεσσαλίας. 

Πρόκειται για μια πολύ αξιόλογη προσπάθεια που στόχο έχει να ανιχνεύσει τα προβλήματα και τις ανάγκες που αντιμετωπίζουν όσοι ανήκουν σε ειδικές κοινωνικές ομάδες, ενώ σκοπός του Περιφερειακού Παρατηρητηρίου είναι η αξιοποίηση των αποτελεσμάτων για την συνδιαμόρφωση της κοινωνικής πολιτικής της Περιφέρειας Θεσσαλίας, με βάση το δημόσιο διάλογο.

Στη διαβούλευση εγγράφηκαν και συμμετείχαν 50 μέλη που ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες πληθυσμού.

Την διαβούλευση παρακολούθησαν μέλη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού του Ευρωπαϊκού Κεντρικού Ταμείου, υπηρεσιακοί παράγοντες από την επιτελική δομή ΕΣΠΑ του Υπουργείου Εργασίας, καθώς και εκπρόσωποι του Περιφερειακού Παρατηρητηρίου Κοινωνικής Ένταξης των υπολοίπων 12 Περιφερειών της χώρας.

Λία Ρογγανάκη

Στην εισήγηση της η Αντιπεριφερειάρχης Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας, Πρόεδρος Περιφερειακής Επιτροπής Ισότητας των Φύλων Περιφέρειας Θεσσαλίας, Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής ΔΠΘ,  Δρ Αγλαΐα (Λία) Ρογγανάκη, ξεκίνησε με μια φράση του Κ. Αγοραστού: «Ο καλύτερος τρόπος να πεις κάτι είναι να το κάνεις» και ανέφερε πως «η Περιφέρεια Θεσσαλίας το κάνει, χρηματοδοτώντας ένα ανθρωποκεντρικό πρόγραμμα  δομών και δράσεων  για την ενίσχυση της  κοινωνικής συνοχής και την ισότιμη ένταξη ευάλωτων  κοινωνικά ομάδων, προϋπολογισμού 230 εκατομμυρίων: Voucher Βρεφονηπιακών Σταθμών, εξειδικευμένη εκπαιδευτική υποστήριξη για την ένταξη μαθητών με Αναπηρία ή και Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες, Δομές υποστήριξης κακοποιημένων γυναικών, Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων, Κέντρα Διημέρευσης Φροντίδας ΑμεΑ, Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (ΣΥΔ), Δομές Στήριξης Απασχόλησης, Δομές υποστήριξης καταπολέμησης των Εξαρτήσεων, Δομές Αστέγων, Κοινωνικά Φαρμακεία και Κοινωνικά Παντοπωλεία, Κέντρα Κοινόητας / Παραρτήματα Ρομά / Παράρτημα Ένταξης Μεταναστών, Δομές Στήριξης Ψυχικής Υγείας, Τοπικές Μονάδες Υγείας (ΤΟΜΥ), Επικουρικό προσωπικό στήριξης Δομών.

Η κ. Ρογγανάκη τόνισε πως «η Περιφέρεια Θεσσαλίας  στοχεύει μέσω των Δράσεων αυτών στη διασφάλιση ίσων ευκαιριών για όλους τους πολίτες, συμπεριλαμβανομένων των πολιτών με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις, στην ισότιμη συμμετοχή τους στην τοπική κοινωνία και οικονομία, στην ανάδειξη της σημασίας της συμπερίληψης για την τοπική βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη, στην αρχή της προσβασιμότητας σε κάθε τομέα αρμοδιότητας της Περιφέρειας. Συνεχίζουμε στο νέο ΕΣΠΑ Θεσσαλίας με έναν προϋπολογισμό, σημαντικά αυξημένο και ο οποίος ανέρχεται σε 140.522.500 ευρώ, για μια κοινωνία χωρίς αποκλεισμούς και διακρίσεις» σημείωσε.
Δέσποινα Μάντζαρη-Ν. Πουτσιάκας
Η αν. Δ/ντρια Κοινωνικής Μέριμνας Δέσποινα Μάντζαρη και ο προιστάμενος του Τμήματος Περιφερειακού Παρατηρητηρίου Κοινωνικής Ένταξης Νίκος Πουτσιάκας μίλησαν για τον ρόλο και τους στόχους του Παρατηρητηρίου,
 «Βασικός στόχος μας είναι η προώθηση του κοινωνικού διαλόγου, η ανάπτυξη συνεργασιών και η διασύνδεση μεταξύ των υπηρεσιών και φυσικά η συνεργασία με τους Δήμους (μέσω κυρίως των κοινωνικών υπηρεσιών, των Κέντρων Κοινότητας, των Παραρτημάτων ΡΟΜΑ) καθώς και άλλους κοινωνικούς φορείς για πιο στοχευμένες υπηρεσίες σε Περιφερειακό επίπεδο. Μέσω του Περιφερειακού Παρατηρητηρίου Κοινωνικής Ένταξης ενισχύεται ο κοινωνικός διάλογος και ιδιαιτέρως μέσω της διοργάνωσης διαβουλεύσεων, με στόχο τη θεσμοθέτηση δικτύων τοπικών αντιπροσωπευτικών φορέων σε θεματικούς τομείς και την ενίσχυση του ρόλου τους στη διαβούλευση για την υποβολή πολιτικών προτάσεων». 

Μέσω του Περιφερειακού Παρατηρητηρίου δημιουργήθηκε η διαδικτυακή πύλη www.thess-entaxis.gr  με σκοπό την αποτύπωση και τη δικτύωση των κοινωνικών δομών, φορέων και δράσεων στην Περιφέρεια Θεσσαλίας, ενώ μέσω αυτών των μηχανισμών επιδιώκεται η κοινωνική πολιτική να αποκτήσει ένα πιο σταθερό χαρακτήρα, στηριζόμενη σε συντονισμένες ενέργειες και στην ενίσχυση της δικτύωσης των κοινωνικών υπηρεσιών και φορέων.

Οι παρουσιάσεις

Αναλυτικότερα οι παρουσιάσεις που πραγματοποιήθηκαν στη διαβούλευση: 1η Θεματική Ομάδα Εργασίας «Μακροχρόνια Ανεργία EAEK/NEETS» Μαρία Γρηγοριάδου, (επιστημονική υπεύθυνη) και Αθηνά Χρυσοχού (συντονίστρια), 2η Θεματική Ομάδα Εργασίας «Διασφάλιση της ισότιμης πρόσβασης των ευπαθών ομάδων σε κοινωνικές και προνοιακές υπηρεσίες και παροχές και την βέλτιστη εφαρμογή παρεμβάσεων κοινωνικής ένταξης, Παύλος Μπεμπές, (επιστημονικός υπεύθυνος), Αικατερίνη Βελεσιώτη (συντονίστρια), 3η Θεματική Ομάδα Εργασίας «Άτομα με Αναπηρία» Αντωνία Τρικαλιώτη (επιστημονική υπεύθυνη), Στέφανος Πάικος (συντονιστής), 4η Θεματική Ομάδα Εργασίας «Ρομά» Χρήστος Γκόβαρης (επιστημονικός υπεύθυνος), Μανώλης Ράντης (συντονιστής), 5η Θεματική Ομάδα Εργασίας «Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα», Δημήτρης Φεγγίτης (επιστημονικός υπεύθυνος), Βασίλης Μπέλλης (συντονιστής), 6η Θεματική Ομάδα Εργασίας «Βελτίωση των Ικανοτήτων των Φορέων στην εφαρμογή, παρακολούθηση και αξιολόγηση της Περιφερειακής Στρατηγικής Κοινωνικής Ένταξης», Νίκος Αντωνάκης, (επιστημονικός υπεύθυνος), Έφη Βαλωμένου (συντονίστρια).

Τέλος παρουσιάστηκαν οι δυνατότητες τεχνικής και χρηματοδοτικής στήριξης των προτεινόμενων δράσεων από εκπροσώπους της ΕΥΔ Προγράμματος «ΘΕΣΣΑΛΙΑ 2021-2027», της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιφέρειας Θεσσαλίας και του ΚΕΚ Περιφέρειας Θεσσαλίας και βραβεύτηκαν οι επιστημονικοί υπεύθυνοι και συντονιστές των Ομάδων.

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Αναζήτηση σε Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου, Διακηρύξεις-Προκηρύξεις, Γεωργικά Θέματα, Εξυπηρέτηση Πολιτών, Έργα