Ενημέρωση / Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 / Αίτηση για χορήγηση Άδειας Σκοπιμότητας

Αίτηση για χορήγηση Άδειας Σκοπιμότητας

Παρασκευή 16 Δεκεμβρίου 2016
ΑΔΕΙΑ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ

Σχετικό Υλικό


ΠΑΑ: Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020

Δ/νση: Αγροτικής Οικονομίας

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Αναζήτηση σε Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου, Διακηρύξεις-Προκηρύξεις, Γεωργικά Θέματα, Εξυπηρέτηση Πολιτών, Έργα