Ενημέρωση / Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 / Αίτηση για έναρξη / συνέχιση άσκησης για απόκτηση ειδικότητας

Αίτηση για έναρξη / συνέχιση άσκησης για απόκτηση ειδικότητας

Παρασκευή 16 Δεκεμβρίου 2016
Αίτηση για έναρξη/συνέχιση άσκησης ιατρικής ειδικότητας
ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΑΡΞΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

Σχετικό Υλικό


Πληροφορίες Επικοινωνίας

Άρια Κανελλοπούλου

a.kanellopoulou@thessaly.gov.gr

ΠΑΑ: Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020

Δ/νση: Αγροτικής Οικονομίας

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Αναζήτηση σε Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου, Διακηρύξεις-Προκηρύξεις, Γεωργικά Θέματα, Εξυπηρέτηση Πολιτών, Έργα