Πίνακας Ελέγχου

Υψηλή Αντίθεση
Διαβάθμιση Γκρι
Μέγεθος Γραμμάτων
Γραμματοσειρά Δυσλεκτικών
Ενημέρωση / Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 / Αίτηση χορήγησης άδειας εργασίας σε πολίτη τρίτης χώρας που τελεί υπό καθεστώς αναβολής απομάκρυνσης

Αίτηση χορήγησης άδειας εργασίας σε πολίτη τρίτης χώρας που τελεί υπό καθεστώς αναβολής απομάκρυνσης

Δευτέρα 06 Μαρτίου 2017
Διαδικασία χορήγησης άδειας εργασίας σε πολίτη τρίτης χώρας που τελεί υπό καθεστώς αναβολής απομάκρυνσης
ΑΔΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΑΝΑΒΟΛΗΣ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ

Σχετικό Υλικό


ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Αναζήτηση σε Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου, Διακηρύξεις-Προκηρύξεις, Γεωργικά Θέματα, Εξυπηρέτηση Πολιτών, Έργα