Πίνακας Ελέγχου

Υψηλή Αντίθεση
Διαβάθμιση Γκρι
Μέγεθος Γραμμάτων
Γραμματοσειρά Δυσλεκτικών
Ενημέρωση / Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 / Διαδικασία χορήγησης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας ερασιτεχνικής σχολής χορού

Διαδικασία χορήγησης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας ερασιτεχνικής σχολής χορού

Τρίτη 02 Μαΐου 2017
Διαδικασία χορήγησης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας ερασιτεχνικής σχολής χορού
ΑΔΕΙΑΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΧΟΡΟΥ

Σχετικό Υλικό


ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Αναζήτηση σε Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου, Διακηρύξεις-Προκηρύξεις, Γεωργικά Θέματα, Εξυπηρέτηση Πολιτών, Έργα