Ενημέρωση / Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 / Αναγγελία άσκησης επαγγέλματος Οπτικoύ - Οπτομέτρη

Αναγγελία άσκησης επαγγέλματος Οπτικoύ - Οπτομέτρη

Τετάρτη 11 Οκτωβρίου 2017
Αναγγελία άσκησης επαγγέλματος Οπτικού - Οπτομέτρη
ΟΠΤΙΚΟΣ-ΟΠΤΟΜΕΤΡΗΣ

Σχετικό Υλικό


Πληροφορίες Επικοινωνίας

Άρια Κανελλοπούλου

a.kanellopoulou@thessaly.gov.gr

ΠΑΑ: Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020

Δ/νση: Αγροτικής Οικονομίας

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Αναζήτηση σε Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου, Διακηρύξεις-Προκηρύξεις, Γεωργικά Θέματα, Εξυπηρέτηση Πολιτών, Έργα