Εξυπηρέτηση Πολιτών / Επιβατηγά & Δίκυκλα

Επιβατηγά & Δίκυκλα

Τρίτη 09 Μαρτίου 2021
Δικαιολογητικά και αίτηση - υπεύθυνη δήλωση .

Στο εικονίδιο Online Πληρωμή μπορείτε να πληρώσετε το παράβολο, με χρήση Χρεωστικών ή Πιστωτικών Καρτών, - η ενημέρωση της υπηρεσίας είναι άμεση.

Σχετικό Υλικό


ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Αναζήτηση σε Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου, Διακηρύξεις-Προκηρύξεις, Γεωργικά Θέματα, Εξυπηρέτηση Πολιτών, Έργα